EMDR therapie bij stress en burn-out. Chronische stress door negatieve ervaringen op het werk.

Begeleiding van stress en burn-out

EMDR therapie ingezet bij de begeleiding van stress en burn-out geeft opmerkelijke resultaten.

Vandaag is stress en burn-out een containerbegrip geworden. Als we nader gaan kijken dan zien we dat er wel 100 verschillende klachten mogelijk zijn en dat we veel verschillende oorzaken terug kunnen vinden.

Als we nader kijken naar deze oorzaken van stress en burn-out dan wordt het duidelijk dat deze meestal specifiek zijn aan de combinatie van de persoon, zijn werkcontext en vaak ook zaken uit zijn privéleven.

Dit maakt dat begeleiding van stress en burn-out a priori steeds maatwerk is.

Wat maakt dat voor jou op dit moment, in de context waarbinnen jij leeft en werkt, met jouw eigenschappen en copingstijl de balans doorslaat en ervoor zorgt dat je overbelast bent?

We zien dat er fysiologische overeenkomsten zijn tussen de klachten van personen die kampen met een burn-out en de klachten van personen die te maken hebben met posttraumatische stress. Beide zijn het gevolg van stressreacties van het lichaam die overgegaan zijn tot toxische stress.

Zo zien we dat in de hersenen de Hippocampus verkleind is en de Amygdala overactief is. Verder is er verminderde communicatie tussen de prefrontale cortex en het centrum dat de emotie reguleert.

Als EMDR therapie wordt ingezet bij de begeleiding van stress en burn-out zien we opmerkelijke resultaten.

De EMDR behandeling verandert namelijk de emotionele intensiteit van de gebeurtenissen waardoor blokkades worden opgeheven en spontaan herstel kan optreden.

Soms is het verband tussen de problematiek en de klacht direct duidelijk en een andere keer moeten we samen op zoek naar de linken.

EMDR therapie ingezet bij de begeleiding van stress en burn-out.

We gaan op zoek naar de negatieve ervaringen die hebben bijgedragen of nog steeds bijdragen tot het ontwikkelen van stress en chronische uitputting.

Deze kunnen rechtstreeks met het werk te maken hebben of onbewust aanwezig zijn door gebeurtenissen van vroeger.

Denk maar aan een pijnlijke opmerking van je leidinggevende tijdens een vergadering of klanten die je steeds het gevoel geven dat je onvoldoende aan hun noden tegemoet komt.

Situaties van het werk die je machteloos of angstig maken en je zo blokkeren worden het target van de therapie.

Soms gebeurt het dat de link dieper zit en dat we terug moeten gaan naar een ervaring van vroeger. Bv een ervaring van pestgedrag op school waarvan de pijn nu terug gevoeld wordt in de relatie met de collega’s. Of misschien leggen we de lat voor onszelf zo hoog omdat een ouder vroeger steeds teleurgesteld was als we niet voldoende punten haalden.

We zijn niet altijd bewust met deze zaken bezig en tegelijk kunnen ze onbewust actief aanwezig blijven en ons lichaam stress geven als ze getriggerd worden.

De EMDR methode gaat verder en dieper dan gewone stresscoaching en ‘praten over’.

Hier kan je nog meer lezen over de EMDR methode.