Stress en burn-out hebben vaak onderliggende negatieve ervaringen als voedingsbodem

‘Het is niet dat ik mijn werk niet graag doe, maar sinds mijn nieuwe leidinggevende heb ik vaak het gevoel dat …’

‘Het blijft pijn doen dat ik in die vergadering onterecht zoveel kritiek heb gekregen…’

‘ Mijn collega wordt meer gezien op het werk dan ik en ik doe al jaren zo mijn best, het lijkt alsof ze mij niet zien …’

‘Ik werk in Brussel. Sinds de aanslagen heb ik veel meer klachten van stress. Aan het werk zelf is niets veranderd…’

Ik kan geen nee zeggen op het werk, wat ervoor zorgt dat ik al de taakjes maar op mij neem, ik geraak niet meer aan mijn eigen werk…’

‘Mijn werk moet niet alleen gedaan zijn, het moet helemaal juist en op tijd gedaan zijn. Ik leg de lat voor mezelf heel hoog.’

Klinkt dit bekend in de oren?

Er kunnen situaties of ervaringen op het werk zijn die vaak voorvallen en steeds angst, machteloosheid, schuld of schaamte uitlokken of er kunnen afzonderlijke gebeurtenissen voorgevallen zijn die jou hard hebben geraakt.

Als we dan een tijdlijn uitzetten van het moment ‘dat alles nog ok was’ tot ‘nu is het niet meer ok ‘ dan zien we in die lijn één of meerdere knikken. Gebeurtenissen of ervaringen die angst en/of machteloosheid hebben uitgelokt.

Vb een faalervaring, een uit de hand gelopen vergadering, een opmerking van een collega, een collega die je in de steek laat, te hoge werkdruk, geen nee durven zeggen, te weinig erkenning, een ongeluk op het werk, een gebeurtenis naast het werk  … 

Die gebeurtenissen kunnen zich ook in je privé hebben voorgedaan en impact hebben op je werk.

Vb een relatiebreuk, een ziekte, iemand verloren, een moeilijke puber, geldzorgen,..

De negatieve ervaringen vormen een voedingsbodem voor stress en burn-out.

Als we gaan kijken naar de lichamelijke symptomen van burn-out dan zien we dat het autonoom zenuwstelsel ontregeld is, de Amygdala (centrum van emoties) geactiveerd is, de Hippocampus verkleind is er meer adrenaline en cortisol aanwezig is. Deze fenomenen zien we ook bij een posttraumatische stressstoornis. (PTSS).

De EMDR methode is de methode bij uitstek om PTSS te behandelen. We zien dan ook goede resultaten als we mensen met burn-out klachten met deze methode behandelen.

Lees hierover verder op de paginaEMDR ingezet bij burn-out’.